عادل طالبی

ابزارهای سنجش سئو

/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B3%D8%A6%D9%88

موضوع این هفته بررسی ابزارهای سنجش سئو بود و اعضا به پرسش و پاسخ در خصوص تگ کانونیکال، کلیدواژه‌های not provided، ابزار میزان سرچ کلمات کلیدی، تاثیر کلیدواژه‌ فارسی در URL و نکاتی دیگر در خصوص ابزار سنجش سئو پرداختند.


سئو

/%D8%B3%D8%A6%D9%88

در این مقاله تمام سوالات پیرامون موضوع سئو سایت که در این یک هفته در گروه کانتنت مارکترها مطرح گردید رو به همراه پاسخ آن ها که توسط متخصصین سئو در همین گروه داده شده است را منتشر کرده ایم.